Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deelname Yogalessen Dayaa Yoga:


1. Inschrijving en betaling

1.1. Om deel te nemen aan onze yogalessen dient u zich in te schrijven via het daarvoor bestemde inschrijfformulier.

1.2. De betaling van de yogalessen dient vooraf te worden voldaan volgens de instructies die u ontvangt na inschrijving.


2. Gezondheid en blessures

2.1. Het is belangrijk dat u vóór deelname aan de yogalessen eventuele blessures, medische aandoeningen of andere gezondheidsproblemen meldt aan de yogadocent.

2.2. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en welzijn tijdens de yogalessen.

2.3. Luister altijd naar uw lichaam en neem de nodige rust of pas de oefeningen aan indien nodig.


3. Aansprakelijkheid

3.1. Deelname aan de yogalessen is op eigen risico.

3.2. De yogaschool en de yogadocenten zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel, schade, verlies of diefstal tijdens de yogalessen.

3.3. U vrijwaart de yogaschool en de yogadocenten van iedere aansprakelijkheid met betrekking tot uw deelname aan de yogalessen.


4. Annulering en restitutie

4.1. Bij annulering van uw deelname aan de yogalessen vóór aanvang van de lessen, vindt er geen restitutie plaats tenzij anders overeengekomen.

4.2. Bij annulering van een les door de yogaschool, wordt u op de hoogte gesteld en zal er in overleg een alternatieve lesdatum of restitutie worden aangeboden.


5. Vertrouwelijkheid

5.1. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en communicatie met betrekking tot de yogalessen.

5.2. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit vereist is volgens de wet.